Class A, B, AB, D……….


Kao što vozači imaju neke omiljene termine koji zvuče kao mantra (overcharged and supercharged, turbina, intercooler, ABS, SRS, itd) a najčešće u neznanju mistifikuju njihove funkcije, tako i audiofili imaju svoje mantre. »Pojačalo u A klasi« je termin koji svi obožavaju i sigurni su da je to sveti gral dobrog zvuka ali malo njih umije da objasni šta je to i da li ta koncepcija osim dokazanih pogodnosti ima i loše strane primjene. U ovom postu ćemo ukratko objasniti klase rada pojačala, trudeći se da  izbjegnemo preveliku upotrebu tehničkih termina koje većina čitalaca neće razumjeti a nisu ni bitni za uživanje u dobrom zvuku. Postoji veći broj klasa rada pojačala (ne samo audio), ali su za naš tekst interesantne četiri kategorije: Klasa A, Klasa B, Klasa AB i Klasa D.

Pojačivačka cijev (lampa)- trioda i njena moderna zamjena – tranzistor su najjednostavniji pojačivači signala. Njihova uloga je da signal koji prime na svom ulazu u neizmjenjenom obliku pojačaju na svom izlazu. Trioda i tranzistor imaju po tri pola, trioda ima katodu, anodu i rešetku dok tranzistor ima emiter, bazu i kolektor. Napajanje dolazi do emitera, signal do baze a izlazni, uvećani, signal je na kolektoru. Čitaoci koji se bolje razumiju u ovu problematiku i žele detaljniju informaciju, mogu na netu naći tehnička objašnjenja koja opisuju razne režime rada pojačala koja pri tome koriste sinusoidni oblik signala kao najbolji primjer njihovog načina rada. U daljem tekstu ćemo se više baviti pozitivnim i negativnim aspektima navedenih klasa pojačala.

2

Klasa A

Pojačala koja rade u ovom režimu su najpoželjnija jer nemaju izobličenja koja nastaju uključenjem i isključenjem tranzistora , imaju najlinearnije pojačavanje a dobrom zvuku doprinosi i to da su izlazni tranzistori stalno uključeni, bez obzira da li ima ili nema signala. Ovo dolazi sa adekvatnom cijenom, pojacala u A klasi generalno imaju malu snagu, od nekoliko vati do 20 vati, svako dalje povećavanje snage drastično povećava njegovu cijenu. Ona su takođe poznata po isijavanju velike količine toplote s obzirom da su neefikasna i da iskoriste samo oko 20% energije. Sve ostalo odlazi na toplotu pa se za njih kaže da mijenjaju mikroklimu prostorije u kojoj se koriste (prostim rečnikom rečeno: Bolja su od grijalice, sviraju i griju ). Ova koncepcija zahtjeva kvalitetno predimenzionirano napajanje. Visoka temperatura u kutiji zahtjeva ogromne hladnjake ili bezšumne ventilatore ali i pored toga starija pojačala u A klasi su problematična za kupovinu jer sve komponente u kutiji manje ili više stradaju od tolike toplote. U okviru ove klase postoji i jedno kompromisno rješenje u vidu pojačala koja do 10 ili 20 vati rade u A klasi a nakon toga sa porastom snage prelaze u AB klasu koja pruža više snage, bolju efikasnost i manje isijavanje toplote.

 

Nastaviće se